Sala zabaw

Do Państwa dyspozycji oddajemy nowoczesną, kolorową, przestronną i co najważniejsze bezpieczną salę zabaw. Spełnia ona wszystkie normy bezpieczeństwa stawiane przez Centrum Kontroli Placów Zabaw.
Odwiedź nas i zobacz jak można się bawić 🙂
Zapraszamy do naszego 400 metrowego lokalu, w którym i mali i duzi znajdą coś dla siebie.

Sala kulkowa

Trzy zjeżdżalnie: falista, dwie proste, trampolina, basen z piłeczkami, labirynty, most linowy, przejścia piłeczkowe, przejście rurowe, przejście po przeźroczystej płycie i wiele innych atrakcji dla dzieci w wieku 3-11 lat.Dla młodszych dzieci (1-2 lata): bujaki, jeździki, kuchnia, wielkie i małe klocki, domek straży pożarnej, kącik malucha i dużo wolnej przestrzeni do zabawy.

Sala neonowa

Dla starszych dzieci (7/8+) polecamy salę neonową z automatami do gier w koszykówkę, cymbergaja, symulatorem jazdy - Sonic, Automatem Arkade z 200 grami, Kinektem, Just Dance, Magicznym Dywanem, jeździkami grawitacyjnymi, dużą matą, a wszystko to w klimacie fluo.

Na rodziców czeka przestronna i przytulna sala kawiarniana bezpośrednio przylegająca do sali zabaw z ogrodzonym kącikiem zabaw dla dzieci niechodzących.

Cennik obowiązujący od 01.03.2024:

CZAS PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK WEEKEND ORAZ ŚWIĘTA
30 min
15 zł
20 zł
1 godzina
25 zł
30 zł
2 godziny
40 zł
45 zł
bez limitu czasu
50 zł
55 zł
Karnety
KARNET MIESIĘCZNY OPEN*
145 zł
KARNET 10 WEJŚĆ**
290 zł

*KARNET MIESIĘCZNY OPEN: ważny 1 miesiąc od daty zakupu, obowiązuje w dni od poniedziałku do piątku (poza imprezami na wyłączność).

** KARNET 10 WEJŚĆ: ważny 8 tygodni od daty zakupu, obowiązuje w każdy dzień tygodnia (poza imprezami na wyłączność).

Zniżki dla naszych Klientów:

 • maluchy niechodzące bawią się gratis.

Skarpetki antypoślizgowe 7,50 zł/para – OBOWIĄZKOWE, dla rodziców ochraniacze na buty 2,50 zł/para- OBOWIĄZKOWE w przypadku braku czystych skarpet.

SPOSÓB PŁATNOŚCI: Gotówka, Karta, BLIK.

Regulamin

Regulaminy zostały stworzone dla Hop-Cafe Bawialnia & klubokawiarnia oraz są jej własnością, dlatego zabrania się kopiowania jakichkolwiek części regulaminów.

 1. Plac zabaw (konstrukcja kulkowa) przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 0 lat do lat 12. 
  2. Dzieci w wieku od 0 do 3 lat mogą korzystać z konstrukcji zabawowej wyłącznie pod opieką rodziców.
  3. Na konstrukcji jednocześnie może przebywać 50 dzieci.
  4. Koszt zabawy określony jest w cenniku. Cena nie obejmuje opieki nad dziećmi. 
  5. Dzieci poniżej 4 lat muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych, nie jest możliwe pozostawienie dziecka bez opieki. 
  6. Plac zabaw jest odpowiedzialny za stan techniczny i bezpieczeństwo urządzeń. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na sali zabaw odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
  7. Potwierdzeniem prawa do przebywania na sali zabaw przez dziecko jest opłacenie wstępu (nie dotyczy grup zorganizowanych oraz gości urodzinowych). 
  8. Rodzice/opiekunowie oraz dzieci zobowiązani są przed wejściem na salę zdjąć obuwie. Podyktowane jest to zachowaniem czystości na terenie obiektu. 
  9. Dzieci i Rodzice zdejmują buty przed wejściem na powierzchnie pokrytą wykładziną, na Placu Zabaw przebywają tylko w skarpetkach, również latem. 
  10. Rodziców/opiekunów prosimy o zdjęcie dzieciom łańcuszków, kolczyków oraz innych ozdób mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się na Placu Zabaw. 
  11. Przed zakupem biletu wejścia na Salę Zabaw Hop-Cafe, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem Placu Zabaw, który dostępny jest na tablicy informacyjnej w placówce lub u obsługi.
  12. Z urządzeń zabawowych znajdujących się na terenie placówki należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
  13. Bezpieczeństwo wszystkich bawiących się dzieci wymaga aby przestrzegały one podstawowych zasad:
  • NIE NALEŻY POPYCHAĆ INNYCH DZIECI
  • NIE NALEŻY WNOSIĆ JEDZENIA I NAPOJÓW DO STREFY ZABAW (POSIŁKI SPOŻYWAMY PRZY STOLIKACH)
  • ZABRANIA SIĘ SPOŻYWANIA SŁODYCZY, JEDZENIA ORAZ PICIA PODCZAS ZABAWY – GROŹBA ZADŁAWIENIA 
  • ZABRANIA SIĘ WCHODZENIA NA SIATKĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ – NIE PRZESTRZEGANIE ZAKAZU GROZI POWAŻNYM WYPADKIEM
  • ZABRANIA SIĘ ZJEŻDŻANIA GŁOWĄ W DÓŁ, SKAKANIA ZE ZJEŻDŻALNI, WCHODZENIA NA ZJEŻDŻALNIE OD STRONY POCHYLNEJ ORAZ PORUSZANIA SIĘ PO NICH W KIERUNKU PRZECIWNYM NIŻ KIERUNEK ZJEŻDŻANIA.
  14. Wszelkie urazy fizyczne odniesione przez osoby przebywające na terenie bawialni należy natychmiast zgłosić do obsługi recepcji. 
  15. Prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzane na osobach i mieniu przez swoje dzieci w sytuacjach gdy ich powstaniu nie można było zapobiec mimo zachowania przez Plac Zabaw należytej staranności.
  16. Za rzeczy pozostawione na Placu Zabaw oraz w szatni, firma nie ponosi odpowiedzialności w sytuacjach gdy ich utracie lub zniszczeniu nie można było zapobiec mimo zachowania przez Plac Zabaw należytej staranności

Regulamin organizacji urodzin dla dzieci w Hop-Cafe Bawialnia & klubokawiarnia

1. Urodziny przez nas organizowane, odbywają się w salach Hop-Cafe Bawialnia & klubokawiarnia w Legionowie, przy ulicy Piłsudskiego 13.
2. Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać osobiście, telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.
3. Przyjęcie Urodzinowe organizowane jest po wypełnieniu Ankiety Organizacji Przyjęcia Urodzinowego oraz wpłaceniu zadatku gotówką lub na konto firmy.
4. Liczbę gości urodzinowych należy zgłosić najpóźniej 1 dzień przed planowaną datą przyjęcia. Rozliczana jest zadeklarowana liczba gości (dzieci oraz rodzice). W przypadku powiększenia ilości gości, Zamawiający dopłaca za dodatkową ilość osób, zgodnie z obowiązującym cennikiem. W przypadku braku potwierdzenia ilości gości urodzinowych, przyjęcie będzie przygotowane zgodnie z liczbą osób podanych w Ankiecie Organizacji Przyjęcia. Solenizanta wliczamy w ilość dzieci na przyjęciu.

W przypadku rezygnacji z Urodzin, nie zwracamy zadatku. W przypadku choroby, czy innych okoliczności istnieje możliwość jednorazowej zmiany terminu imprezy.

5. Zadatek wpłacony przez Zamawiającego podlega zwrotowi w podwójnej wysokości jeżeli przyjęcie urodzinowe nie odbędzie się z winy Hop-Cafe Bawialnia & klubokawiarnia. 
6. Minimalna wysokość zadatku wynosi 200 PLN. W przypadku zamówienia dodatkowych atrakcji wysokość zadatku ustalana jest indywidualnie.
7. Warunkiem dokonania pełnej rezerwacji ustalonego wcześniej terminu na Przyjęcie Urodzinowe jest wplata zadatku w wysokości 200 PLN w terminie 3 dni od momentu dokonania wstępnej rezerwacji.
8. Do wyłącznej dyspozycji solenizanta i jego gości przez czas trwania imprezy urodzinowej jest wydzielona przestrzeń z poczęstunkiem dla dzieci.. Czas trwania urodzin wynosi 2h (czas liczony jest od ustalonej godziny, a nie od momentu zebrania się gości).
9. W trakcie Przyjęcia Urodzinowego sala zabaw pozostaje dostępna dla Klientów indywidualnych.
10. Wejście dzieci/ gości Przyjęcia Urodzinowego na Salę Zabaw jest na czas do 2 godzin od momentu wejścia.
11. Organizator zapewnia osobę do obsługi salki urodzinowej.
12. Wszelkie zmiany dotyczące pakietu oraz dodatkowych opcji należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed Przyjęciem Urodzinowym.
13. Dopłata do urodzin następuje w dniu imprezy, po przybyciu wszystkich dzieci.
14. Rozliczenie przyjęcia urodzinowego następuje na podstawie Ankiety Organizacji Przyjęcia Urodzinowego oraz zrealizowanych dodatkowych usług i świadczeń zamówionych podczas Przyjęcia Urodzinowego. Płatność całkowitą, pomniejszoną o wpłacony zadatek, Zamawiający reguluje po zakończeniu Przyjęcia Urodzinowego gotówką lub kartą w kawiarni Bawialni Hop-Cafe.
15. Za gości uważane są dzieci od 1 do 12 roku życia.
16. Zamawiający (rodzic/opiekun solenizanta) jest odpowiedzialny za gości zaproszonych na Przyjęcie Urodzinowe.
17. Bawialnia Hop-Cafe jest odpowiedzialna za stan techniczny i bezpieczeństwo urządzeń. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas wynajmu Salki Urodzinowej ponoszą rodzice/opiekunowie.
18. Bawialnia Hop-Cafe nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jej terenie.
19. Zabrania się przynoszenia przez uczestników Przyjęcia Urodzinowego i/lub ich opiekunów własnego jedzenia i napojów, w tym napojów alkoholowych i szampana typu Piccolo.
20. Poczęstunek (zgodny z wybranym pakietem) jest poczęstunkiem dla dzieci. Poczęstunek dla rodziców może zostać zamówiony jako dodatkowa usługa lub w barze kawiarni (kawa, herbata, ciasto) za dodatkową opłatą zgodną z cennikiem dostępnym w kawiarni.
21. Poczęstunek przygotowany dla dzieci ze względów higienicznych musi być spożywany wyłącznie w Salce Urodzinowej. Zabrania się wynoszenia produktów spożywczych oraz napojów z Salki Urodzinowej w trakcie jak i po Przyjęciu Urodzinowym.
22. W przypadku gdy tort dostarcza Zamawiający, przed rozpoczęciem przyjęcia wymagane jest podpisanie oświadczenia o samodzielnym przygotowaniu lub zakupieniu żywności we własnym zakresie oraz uiszczenie opłaty tortowej w kwocie 50 zł.
23. Informacje dotyczące pakietów urodzinowych i opis urodzin zawarty na stronie internetowej www.hop-cafe.pl/urodziny i w Bawialni Hop-Cafe stanowią integralną część regulaminu.
24. Podpisanie ankiety urodzinowej jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu organizacji urodzin, który jest integralną częścią ankiety urodzinowej. 
25. Uczestników Przyjęcia Urodzinowego obowiązuje główny regulamin Sali Zabaw Hop-Cafe